"มิน พีชญา"เลอค่าณ.เมืองคานส์

พรมแดงคานส์​ปีแรกของ"มิน พีชญา" @minpechaya#cannes #cannes2019​ เลอค่าที่สุด