"เฟิร์น" แซ่บซี๊ด จี๊ดได้ใจ

ถึงคิด@[@[สา]]วเซ็ก@[@[@[ซี]]]่  "น้อง@[@[เฟิร์น]]" ศุภนารี สุทธวิจิตรวงศ์ หรือที่รู้จัก@[กัน]ดีในชื่อ "น้อง@[@[เฟิร์น]] @[@[FHM]]" เพราะเธอคือ@[@[@[@[@[เจ]]]]]้าของตำแหน่ง@[@[สา]]วข้างบ้านปีล่าสุด ที่เป็น 1 ใน 5 @[@[สา]]วที่มาอวดหุ่นเซ๊ยะ น่า@[@[@[@[@[เจ]]]]]ี๊ยะให้@[@[@[@[หนุ่ม]]]]ๆ ได้@[@[@[ซี]]]๊ด@[กัน] แน่นอนว่าตำแหน่ง@[@[สา]]วเ@[กิ]ร์ล เน็กซ์ ดอร์ นี่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆ มีตำแหน่งเป็นประ@[กัน]ทั้งที งานนี้ไม่มีผิดหวังล่ะ@[คุณ]ผู้ช๊มมม

tag