หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:15

“WakeMusic” ฝ่าวิกฤตปล่อยซิงเกิลใหม่ “เกสร” หวาน ละมุน ชวนฝัน ของนักร้องหนุ่มเสียงดี “บอม สเลเยอร์”

ปลอ่ยซิงเกิลเป็นท่ีเรียบรอ้ยเมื่อวันที่ท่ี22เมษายน2563ท่ีผ่านมาสาหรับค่ายน้องใหม่ไฟแรง“wake music”ส่งซิงเกิลใหมฝ่าวิกฤตโควิดกับเพลง“เกสร”ท่ีมีเนื้อหาของเพลงหวานละมุนชวนฝันขับร้องโดย ศิลปินหนุ่มเสียงดีน่าจับตามอง"บอมสเลเยอร์”งานนี้พิเศษได้หนุ่มเก็ทวงTheRubeจากSpicyDisc มารว่มfeaturing ด้วย

            “เกสร” เป็นเพลงสไตล์ป๊อปอาร์แอนด์บีผสมผสานความเป็นไทยเขา้ไปบวกกบัเสียงร้องของ2หนุ่มเก็ทและบอมทกุอย่างจึงออกมาไดอ้ย่างลงตัว ติดตามเพลง “เกสร” ซิงเกิลใหม่จาก wake music ได้แล้วท่ี www.youtube.com/wakemusic streaming ยอดนิยม joox,spoity,deezer,tidal