หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 2 เมษายน 2563 เวลา 13:18

รถไฟดนตรีขอร่วมเป็นกำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครต้านภัยไวรัส COVID-19

รถไฟดนตรีขอร่วมเป็นกำลังใจ และขอขอบคุณ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครผู้เสียสละทุกท่าน ในการต้านภัยไวรัส COVID-19ขอมอบ 2 บทเพลง “กำลังใจ” & “พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม” (เวอร์ชั่นตัดต่อใหม่) ให้เป็นพลังแห่งความหวังกำลังใจ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

              ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ร้ายแรงนี้ ขอให้ทุกท่านเข้มแข็ง อดทน ร่วมมือกันเพื่อผ่านวันที่เลวร้ายไปด้วยกันโดยเร็วและร่วมกันส่งกำลังใจไปยังคุณหมอ พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครทั้งหลายที่เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ เสี่ยงชีวิต เพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยทุกคน

              ในยามนี้ “กำลังใจ” จึงเป็นสิ่งสำคัญ รถไฟดนตรีขอมอบ 2 บทเพลงแห่งความหวังกำลังใจ เพื่อสนับสนุนเป็นแรงใจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการสกัดกั้นการแพร่ระบาด ต้านภัยไวรัส COVID-19 และขอให้ทุกคน อดทน เข้มแข็ง ปลอดภัย ยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคฝ่าวิกฤตทั้งหลายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ไปให้ได้ด้วยกัน

              กำลังใจ - ศิลปิน โฮป / คำร้องทำนอง ฤทธิพร อินสว่าง  (เวอร์ชั่นตัดต่อใหม่)