หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 1 มิถุนายน 2561 เวลา 19:00

ฟังทนาย "เกิดผล" ชี้สัญญานักร้อง กับ "ไหทองคำ" ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่?

“เกิดผล แก้วเกิด” ทนายความคนจริง อุทิศชีวิตเพื่อความยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก เกิดผล แก้วเกิด เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61

    อาร์ม  ชุติมา ตกลงทำสัญญาเป็นศิลปิน ในสังกัด ไหทองคํา เรคคอร์ด  และ ตกลงทำสัญขายสิทธิ หรือ  ลิขสิทธิ เพลง ผู้สาวขาเลาะ ให้กับ ต้นสังกัด ไหทองคํา เรคคอร์ด  ในราคา เพลงละ 10,000 บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  อาร์ม ชุติมา อายุ 18  ปีเศษ (เกิด 5 ส.ค 2542) ตามกฎหมาย จึงเป็นผู้เยาว์ 

    ผู้เยาว์ ทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่า  ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ 

    เมื่อนิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ ผู้เยาว์ หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ก็สามารถบอกล้างนิติกรรมนั้น ได้ ภายใน 1 ปี

   ปัญหาคือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ของ น้องอาร์ม ชุติมา  ได้ให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมหรือไม่

    แต่ตามข่าว เข้าใจว่า แม่ของน้องอาร์ม ลงนามในสัญญาขายเพลง ในฐานะพยาน แล้ว

    ดังนั้นหากเป็นความจริง ก็ถือว่า นิติกรรมดังกล่าวสมบูรณ์ เพราะถือว่า ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของน้องอาร์ม โดยปริยายแล้ว และไม่สามารถบอกล้างนิติกรรมนั้นได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น)