หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:16

"ไชยา-แอน มิตรชัย"หายเหนื่อย "อัมราปาลี"บันเทิงบรรลุธรรม

ลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะ มิวสิคัล เรื่อง "อัมราปาลี" ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และบริษัทเอเอ็มซี เวิลด์ จำกัด และ ไชยา-แอน มิตรชัย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสืบสานการแสดงลิเก ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผ่านพ้นไปอย่างประทับใจ สร้างความอิ่มเอมให้กับทุกฝ่าย

    โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเสถียรธรรมสถานกล่าวว่า เหตุผลหนึ่งเราเป็นสำนักชี สนับสนุนเรื่องราวของการแสดงในครั้งนี้ เป็นการเชิดชูผู้หญิงที่สามารถไปสู่อรหันต์ เนื้อหาของการแสดงในครั้งนี้ได้สอดแทรกธรรมะคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ที่ทรงมีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า "ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ"

 


    
    ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชาย เป็นบรรพชิตหรือไม่เป็นบรรพชิต แม้มีใจมุ่งมั่นปฏิบัติตามพระธรรมคำทรงสอนในพระพุทธศาสนา ก็มีโอกาสได้รับผลจากการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ความสำเร็จทั้งหลายอื่นก็อยู่ในอำนาจของใจทั้งสิ้น ใจมุ่งมั่นเอาจริงย่อมเกิดผลสำเร็จได้ดังความมุ่งมั่น ดังความปรารถนา ขอให้เชื่อมั่นในพระพุทธภาษิตที่ว่า "ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ"

 


    
    แอน มิตรชัย นักแสดง, ผู้กำกับ และผู้ประพันธ์กล่าวว่า "ก่อนอื่นแอนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน โดยเฉพาะกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และอีกหลายๆ ท่านที่สนับสนุนให้เกิดงานในครั้งนี้"

 


    
    "ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่สนใจเข้าชมลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะ มิวสิคัล เรื่องอัมราปาลี คำชื่นชมมากมายทั้งหมดแอนขอมอบให้ทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ นักแสดงทุกคนที่ฝึกซ้อมกันหลายสิบรอบ ทั้งการร้องแบบมิวสิคัลและขับร้องบทเพลงราชนิเกลิง (กลอนลิเก)

 


    
    บางคนที่ไม่เคยร้องมาก่อน แต่ทำได้ดีเช่น "พี่ตั๊ก" นภัสกร มิตรธีรโรจน์, "พี่ต๊อก" ศุภกร กิจสุวรรณ ที่เรียกเสียงปรบมือได้ทุกรอบ "น้าโย่ง" พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา, น้าพวง แก้วประเสริฐ และ อาเด๋อ ดอกสะเดา ก็เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้ทุกครั้งที่ออกมาร้องเพลงฉ่อย ขอขอบคุณนักแสดงรับเชิญ "แมงมุม" พงษธัช รัตนเศรณี, แม่นีรนุช ปัทมสูตร, น้องมิตร มิตรชัย คนสำคัญที่แอนต้องขอบคุณนอกจากเป็นนักแสดงนำและยังช่วยแอนในหลายๆ ด้านคือ "พี่เอ" ไชยา มิตรชัย รวมถึงนักแสดงจากซีรีส์พุทธประวัติ "พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก" "ฮิมานชู โซนิ" (Himanshu Soni) อีกหนึ่งนักแสดงเด่น อภิราม แนน (Abhiram Nain) ผู้รับบทเป็นอชาตศัตรูมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยใจ และทีมฉาก, แสง, เสียง, ดนตรี, เสื้อผ้า, ผู้ออกแบบท่าเต้น, ผู้กำกับการแสดง และผู้ร่วมแสดงทุกคน โดยเฉพาะ คุณพ่อสมศักดิ์ สมบูรณ์ ที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงและบทราชนิเกลิง (กลอนลิเก) ทุกคน ทุกฝ่ายที่ร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตา สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และที่ลืมไม่ได้นั้นคือสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานแสดงในครั้งนี้"

 


    
    การแสดงลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะ มิวสิคัล เรื่อง "อัมราปาลี" สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชมการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงลิเกแบบดั้งเดิมและความเป็นสากล

 


    
    อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นมรดกที่บรรพชนได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อกันมาช้านาน เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมและเป็นเครื่องแสดงความเป็นอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ศิลปวัฒนธรรม

 


     
    มีความสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคมอันมีวัฒนธรรมไทยเป็นรากฐาน สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนต่อไป