หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 5 เมษายน 2561 เวลา 11:48

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด "เบิร์ด-ธงไชย" ชวนทำบุญใหญ่สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

“เบิร์ด-ธงไชย” เชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

     เป็นศิลปินที่ยินดีร่วมงานการกุศลอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส   สำหรับ เบิร์ด ธงไชย  แมคอินไตย์  ซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทย

     ล่าสุดได้ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ภายใต้แนวคิด “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด”   เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน   จัดซื้อเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางที่มีเทคโนโลยีทางการรักษาอันทันสมัย   เพื่อให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์    มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพ 

     แม้ปัจจุบันสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จะได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในบางส่วนแล้ว แต่ยังคงขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอีกจำนวนมาก  โดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย  และมีราคาสูง สำหรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ อาทิเช่น  เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของเซลล์ประสาทหูชั้นใน เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ   เครื่องตรวจจอประสาทตา  เป็นต้นซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมาก

     เบิร์ด  ธงไชย  แมคอินไตย์ เปิดเผยว่า “ทุกวันนี้ความต้องการด้านการแพทย์ยังมีอยู่อีกมากนะครับ  คนไทยด้วยกันต้องช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนก็ตาม  จำนวนผู้ป่วยมากขึ้นๆ   แต่อุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย   เบิร์ดขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่ง   เพียงมาร่วมกันบริจาคเงิน  อยากให้ทุกคนช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย  ให้เขามีโอกาสได้รับการรักษาจากอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ     สามารถช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยอีก    นับล้านกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ    เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ด้วยนิยาม  คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด เราจะได้ร่วมกันทำบุญด้วยกันครับ”

     ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ  ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-3-05216-3,  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี) เลขที่บัญชี 090-3-50015-5 หรือ โทร. 02-201-1111