หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:13

"ลูกของพ่อ"เพลงถวายอาลัยสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 "สรร-สิรภัทร"แต่งด้วยใจภักดิ์ ตัวแทนเสียงจากลูกไทย ถ่ายทอดขับร้องโดย "อำพล ลำพูน"

"ธ สถิตอยู่ในใจ" มาสู่บทเพลงถวายอาลัยด้วยใจจงรักและภักดี "ลูกของพ่อ" ได้รับการประพันธ์ขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กับการร่วมมือกันสร้างสรรค์บทเพลงนี้ เพื่อสดุดีพ่อหลวง ในฐานะลูกๆ ไทยที่มีความสุขได้จากการเสียสละของพระองค์ ให้มีความสุขอยู่ดีกินดีได้บนผืนแผ่นดินของพ่อ

    โดยเกิดจากความร่วมมือของ อำพล ลำพูน, จิระณัฐ ภิสิทธิ์ทวิชัย และ สิรภัทร กัลยาพานิช นอกจากนี้ ในเพลงยังได้เสียงของ นิรุตติ์ ศิริจรรยา มาร่วมบรรยายถึงความรักและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
          
    ส่งเป็นบทเพลงแทนความรู้สึกของลูกไทยประชาชนคนไทยทั้งผอง ลูกของพ่อองค์เดียวกัน ร่วมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความรักความอาลัย และสดุดีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ขอเป็นลูกที่ดีตอบแทนคุณแผ่นดินรักสามัคคี น้อมนำสืบสานพระราชปณิธานเดินตามแนวทางตามพระราชดำรัส พระราชดำริ "พ่อหลวงภูมิพล" ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์