หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:48

83 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง เสาหลักวงการเพลงลูกกรุง

จัดเลี้ยงครบรอบวันคล้ายเกิดปีที่ 83 ไปเรียบร้อยแล้ว ณ โรงแรมเพียตร้า รัชดาฯ สำหรับเรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2533 และนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ และนักร้องลูกศิษย์

    งานนี้ได้รับเกียรติจากนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กับ ยุพา ล่ำซำ เจ้าของธุรกิจเมืองไทยประกันชีวิต และเมืองไทยประกันภัย และนายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร มาเป็นประธานกล่าวอวยพร โดยมีศิลปินแห่งชาติ ครูชาลี อินทรวิจิตร, ชรินทร์ นันทนาคร และสมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือเปี๊ยก โปสเตอร์ มาร่วมยินดี
     
    บรรยากาศภายในงานเสมือนเป็นการร่วมมิตรนักร้องลูกกรุงทั่วฟ้าเมืองไทย นำโดยนักร้องลูกศิษย์ "สกุลเทพ" ธานินทร์ อินทรเทพ, มนตรี สีหเทพ, เศวตชัย วิฑูรย์เทพ, ชรัมภ์ เทพชัย, พรเทพ เทพรัตน์, ฎากร เทพทอง, เทิดศักดิ์ พรเทพ, สมชาติ ธนะเทพ และลูกศิษย์คนล่าสุด รุ่งโรจน์ สาลิเทพ ร่วมด้วย สุดา ชื่นบาน, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, วินัย พันธุรักษ์, ผุสดี เอื้อเฟื้อ, โฉมฉาย อรุณฉาน, ฉวีวรรณ ทองแย้ม, ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล, จิตติมา เจือใจ, นิสา อาภรณ์, อัมพร ประสมศิลป์, สุชัย วังเลิศ, ศักดา อิทธิชัย, ดวงดาว ทินโรจน์, คณิตตา จิตเจริญ, วี ลาดปลาเค้า, ปิยะวัฒน์ ธนัทไพศาล ฯลฯ 
     
    รวมถึงนักแต่งเพลง-เรียบเรียงเพลง ชัยยุทธ เวชสวรรค์, พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์, วิชัย อนุชิตสงคราม, ว.วัชญาน์, จิรวุฒิ กาญจนะผลิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติ "บูรพา" ดร.ญาดา อารัมภีร, ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ, อาทร จุลโลบล, วันนิสา ปรีดิ์เปรม และเจ้าภาพร่วมจัด นำโดยประธานคนรักสุเทพ คุณแม่วราวรรณ ตันติชวกุล, อารมณ์ พิลิแก้ว, ราชศักดิ์ สุเสวี และผุสดี วงศ์กำแหง คู่ชีวิตเจ้าของวันเกิด