หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 6 มีนาคม 2560 เวลา 09:01

วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ "ในดวงใจนิรันดร์"

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ "ในดวงใจนิรันดร์" ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ พระราชวังพญาไท

    ดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ "ในดวงใจนิรันดร์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็น "อัครศิลปิน" ที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถใน การทรงดนตรี, ทรงพระราชนิพนธ์ และเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เอง และเพื่อสะท้อนพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ประสาน เสริมส่งกันอย่างแนบแน่น ด้วยบทเพลงที่ออกจากปลายปากกาของอัครศิลปินโดยแท้จริงเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยอย่างเสมอมา
              
    แนวทางการจัดดนตรี วนาสินธุ์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ  ฉันจะเป็นป่า  ป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำ"  โดยดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ นำเสนอชุด "ในดวงใจนิรันดร์" นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขับร้อง อาทิ "แสงเทียน", "ยามเย็น", "สายฝน", "ใกล้รุ่ง", "ชะตาชีวิต" , "ดวงใจกับความรัก", "อาทิตย์อับแสง", "เทวาพาคู่ฝัน", "คำหวาน", "แก้วตาขวัญใจ"," แผ่นดินของเรา", "ลมหนาว", "รัก", "ความฝันอันสูงสุด", "ไกลกังวล" ฯลฯ 
     
    ถ่ายทอดโดยมีศิลปินคุณภาพทุกรุ่น รุ่นใหญ่นำโดย ๓ ศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง, จินตนา สุขสถิตย์  และสันติ ลุนเผ่  ร่วมด้วย วิระ บำรุงศรี, วิภู กำเหนิดดี และนักร้องคุณภาพรุ่นใหม่จากเวทีศาลาเฉลิมกรุง ศุภกิจ กัลป์ยาณกุล, ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์, ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์, กนกวรรณ อินทรพัฒน์ ร่วมด้วยนักร้องจากกองดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพ ทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ, และตำรวจ สมทบด้วยนักร้องประสานเสียงจาก ๓ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อม
     
    ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญจากวง อ.ส. วันศุกร์ อ.สันทัด ตัณฑนันทน์, อ.นนท์ บูรณสมภพ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการโดย ดีใจ ดีดีดี(ผัดไท) ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (เอิร์ธ) บรรเลงดนตรีโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร โดยครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก