หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 2 มกราคม 2560 เวลา 13:37

สมาคมนักร้องไทยสังสรรค์ปีใหม่ 2560

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานสังสรรค์สวัสดีปีใหม่ 2560 ณ โรงแรมตรัง โดยมี เรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับสมาชิก ซึ่งได้ร่วมสังสรรค์ รับประทานอาหาร และอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่" มาขับร้องมอบความสุข

    บรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยศิลปินนักร้องที่มาร่วมงาน อาทิ สวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ, จินตนา สุขสถิตย์ ศิลปินแห่งชาติ, ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วย ครูพรพิรุณ, ธานินทร์ อินทรเทพ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, วินัย พันธุรักษ์, นันทวัน (เมฆใหญ่) สุวรรณปิยะศิริ, บูรพา-ดร.ญาดา อารัมภีร, ครูพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, จิตติมา เจือใจ, โฉมฉาย อรุณฉาน, อุไรวรรณ ทรงงาม, คณิตตา จิตเจริญ, นพฤทธิ์ ลาภทวี, ชัชชวลีย์ ฐิติวัลด์, รุ่งโรจน์ สาลีฟา, ฎากร เทพทอง, เทิดศักดิ์ พรเทพ, ศักดา อิทธชัย, สมชาติ ธนะโชติ, จิรวุฒิ กาญจนะผลิน, เพพงษ์-เพ็ญแข อัครบวร และ ผุสดี วงศ์กำแหง 
    
    ขณะเดียวกัน วีรวัธน์ เทพโสธร นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้นำพาสมาชิก ได้แก่ วิชัย (อนุชิตสงคราม) ต่อเนื่อง, ฉวีวรรณ ทองแย้ม มาร่วมแสดงความยินดี ก่อนจะมีการจับของรางวัล โดยปีใหม่ 2560 นี้ ผู้โชคดีได้รับรางวัลแจ็กพอตเป็นสร้อยคอทองคำ พร้อมพระเลี่ยมทอง จาก ครูสุเทพ วงศ์กำแหง ได้แก่ จินตนา สุขสถิตย์ ศิลปินแห่งชาติ