หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:22

82 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง "เสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์"

ครบรอบวันเกิด 82 ปี และได้จัดฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยเจ้าของวันเกิด ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของฉายา"เสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์" ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขณะที่อาหารและเครื่องดื่มภายในงานเลี้ยงยังคงเป็นลูกศิษย์คนโปรด อารมณ์ พิลิแก้ว แกนนำชมรมคนรักสุเทพ และสมาชิกชมรมช่วยกันสมทบทุน

    บรรยากาศภายในงานยังคงอบอุ่นคับคั่งด้วยศิลปินนักร้อง นำโดย สวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติรุ่นพี่, ชรินทร์ นันทนาคร เพื่อนซี้ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ครูพรพิรุณ, นายอภินันท์ จันทรังษี, รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ และ ดร.จรูญ ไชยศร
     
    ร่วมด้วยกรรมการบริหารสมาคมนักร้องฯ อาทิ นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, บูรพา อารัมภีร, นฤมล ล้อมทอง, จิตติมา เจือใจ, อารมณ์ พิลิแก้ว และ โฉมฉาย อรุณฉาน ซึ่งในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ ครูสุเทพ วงศ์กำแหง จะมีการประชุมและมอบหมายนโยบายสมาคมนักร้องฯ ณ ที่ทำการสมาคมนักร้องฯ ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลับมาที่งานเลี้ยง 82 ปี ครูสุเทพ วงศ์กำแหง ยังมีนักร้อง-นักแต่งเพลงอีกมากมาย เช่น ครูนนท์ปิญา, ครู ว.วัชญาน์, พรหมเทพ เทพรัตน์, ฎากร เทพทอง, สมชาติ ธนะโชติ, นิสา อาภรณ์, วลักษณ์ อรุณฉาน, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, มนตรี สีหเทพ, เศวตชัย วิฑูรเทพ, เทิดศักดิ์ พรเทพ และ "เท่ห์" อุเทน พรหมมินทร์
     
    ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2533 เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2477 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลที่มีผลงานดีเด่นทั้งในและนอกประเทศเป็นเวลาอันต่อเนื่องกันมากว่า 50 ปี ได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ 5 ครั้ง รางวัลเสาอากาศทองคำในฐานะนักร้องยอดเยี่ยม 2 ครั้ง ปัจจุบันในฐานะนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีแนวคิดการพัฒนาวิธีการขับร้องเพลงไทยสากลอย่างถูกต้อง โดยทางสมาคมนักร้องฯ เตรียมจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงต่างๆ เปิดอบรมให้แก่ผู้ให้ความสนใจ เพื่อที่จะได้ใช้ความสามารถในเชิงศิลปะสร้างสรรค์อำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ