หนัง-เพลงเพลง-อัลบั้ม 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:04

"เหมียว คุณาธาร" ปลื้มคว้า2รางวัล

เหมียว คุณาธาร (เสาวลักษณ์ โกสุมพันธุ์) เจ้าของเพลง "บ่นแก้เบื่อ" และนักจัดรายการวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นปลื้มหลังได้รับรางวัลพระกินรี ประจำปี 2559 ในโครงการปณิธานความดี ๗๐ ปีมหามงคล คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท และรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ "พิฆเนศวร" สาขานักจัดรายการวิทยุมวลชนดีเด่น ประจำปี 2558 ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ

    โดยมีองคมนตรีเป็นประธานในพิธี จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา