หนัง-เพลงหนัง 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13:29

“Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่” คว้ารางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด” จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

“บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยแอ็กชัน-อีสปอร์ต “Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่” ได้รับคัดเลือกให้รับโล่รางวัล “โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี2563” (Moral Media Awards 2020) ประเภทภาพยนตร์ จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการประกาศยกย่องให้รางวัลบุคคลและหน่วยงานที่ผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมและนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวางมาเผยแพร่ขยายผลในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด้านต่าง ๆ

โดย “เสือ-ยรรยง คุรุอังกูร” ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “Mother Gamerเกมเมอร์เกมแม่” ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากครับขอขอบคุณโครงการสื่อสรางสรรค์คุณธรรมอวอร์ดที่เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับแรงบันดาลใจหลักก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนรุ่นใหม่ที่ชอบในกีฬาอีสปอร์ต อยากบอกคนทั่วไปและผู้ใหญ่นะครับว่า กีฬาอีสปอร์ตเป็นทั้งกีฬาและเป็นทั้งอาชีพด้วย ส่วนเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับสื่อและคุณธรรมผมเองอาจมีหลักในการทำงานอยู่แล้วว่าจะผลิตภาพยนตร์ยังไงให้บอกเล่าเรื่องจริงให้มากที่สุด และก็มีความบันเทิงที่สุด ถ้าพูดง่าย ๆก็คืออยากจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมเพื่อให้คนดูดูงานเราแล้วรู้สึกว่าประทับใจเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือสร้างแรงกระเพื่อมอะไรบางอย่างได้ครับ”