ประวัติดาราดาราไทย 16 กันยายน 2561 เวลา 13:33

พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ (นิโคลีน)

ชื่อจริง : พิชาภา ลิมศนุกาญจน์
ชื่อเล่น : นิโคลีน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -