ประวัติดาราดาราไทย 13 กันยายน 2561 เวลา 10:00

วรรณปิยะ ออมสินนพกุล (กวาง)

ชื่อจริง : วรรณปิยะ ออมสินนพกุล
ชื่อเล่น : กวาง
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -