ประวัติดาราดาราไทย 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:47

มารีญา พูลเลิศลาภ (มารีญา)

ชื่อจริง : มารีญา พูลเลิศลาภ
ชื่อเล่น : มารีญา
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -