ประวัติดาราดาราไทย 24 มิถุนายน 2560 เวลา 20:49

ไคลี่ เจนเนอร์ (ไคลี่)

ชื่อจริง : ไคลี่ เจนเนอร์
ชื่อเล่น : ไคลี่
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -