ประวัติดาราดาราไทย 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 18:57

ตุลยเทพ เอื้อวิทยา (ตุลย์)

ชื่อจริง : ตุลยเทพ เอื้อวิทยา
ชื่อเล่น : ตุลย์
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://www.instagram.com/tulyatep