ประวัติดาราดาราไทย 28 มีนาคม 2560 เวลา 17:37

ปราชญา เรืองโรจน์ (สิงโต)

ชื่อจริง : ปราชญา เรืองโรจน์
ชื่อเล่น : สิงโต
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
www.instagram.com/__singto