ประวัติดาราดาราไทย 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:41

อัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช (เบนซ์)

ชื่อจริง : อัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช
ชื่อเล่น : เบนซ์
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -