ประวัติดาราดาราไทย 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:05

ชลิตา ส่วนเสน่ห์ (น้ำตาล)

ชื่อจริง : ชลิตา ส่วนเสน่ห์
ชื่อเล่น : น้ำตาล
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -