ประวัติดาราดาราไทย 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13:15

สุภาพร มะลิซ้อน (ฝ้าย)

ชื่อจริง : สุภาพร มะลิซ้อน
ชื่อเล่น : ฝ้าย
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -