ประวัติดาราดาราไทย 3 เมษายน 2559 เวลา 20:21

ปรีชา ชนะภัย (เล็ก)

ชื่อจริง : ปรีชา ชนะภัย
ชื่อเล่น : เล็ก
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -