ประวัติดาราดาราไทย 3 มีนาคม 2559 เวลา 10:56

ณิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล (เอิน)

ชื่อจริง : ณิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล
ชื่อเล่น : เอิน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -