ประวัติดาราดาราไทย 7 มกราคม 2559 เวลา 08:33

สรร สิรภัทร (สรร)

ชื่อจริง : สรร สิรภัทร
ชื่อเล่น : สรร
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -