ประวัติดาราดาราไทย 17 ตุลาคม 2558 เวลา 17:00

นนทพร ธีระวัฒนสุข (หญิงแย้)

ชื่อจริง : นนทพร ธีระวัฒนสุข
ชื่อเล่น : หญิงแย้
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -