ประวัติดาราดาราไทย 14 กันยายน 2558 เวลา 12:56

ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (อ.ธนิสร์)

ชื่อจริง : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
ชื่อเล่น : อ.ธนิสร์
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -