ประวัติดาราดาราไทย 2 กันยายน 2558 เวลา 09:01

บุญจันทร์ วีสี (สี)

ชื่อจริง : บุญจันทร์ วีสี
ชื่อเล่น : สี
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -