ประวัติดาราดาราไทย 20 สิงหาคม 2558 เวลา 08:31

ชนกันต์ รัตนอุดม (อะตอม)

ชื่อจริง : ชนกันต์ รัตนอุดม
ชื่อเล่น : อะตอม
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -