ประวัติดาราดาราไทย 8 สิงหาคม 2558 เวลา 14:58

ชนานา นุตาคม (ดี้)

ชื่อจริง : ชนานา นุตาคม
ชื่อเล่น : ดี้
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
http://instagram.com/chanana_dee