ประวัติดาราดาราไทย 3 สิงหาคม 2558 เวลา 15:55

อรปภัตร จันทรสาขา (ม่านฟ้า)

ชื่อจริง : อรปภัตร จันทรสาขา
ชื่อเล่น : ม่านฟ้า
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/marnfha