ประวัติดาราดาราไทย 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09:18

ดวงตา คงทอง (ดวงตา)

ชื่อจริง : ดวงตา คงทอง
ชื่อเล่น : ดวงตา
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -