ประวัติดาราดาราไทย 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:20

พรพรรณ มนชะติน (น้ำหวาน)

ชื่อจริง : พรพรรณ มนชะติน
ชื่อเล่น : น้ำหวาน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -