ประวัติดาราดาราไทย 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:29

ทัศพร ทองจันทร์ (ทัศพร)

ชื่อจริง : ทัศพร ทองจันทร์
ชื่อเล่น : ทัศพร
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -