ประวัติดาราดาราไทย 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 19:12

พลอยพรรณ ทวีรัตน์ (พลอย)

ชื่อจริง : พลอยพรรณ ทวีรัตน์
ชื่อเล่น : พลอย
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/purploy