ประวัติดาราดาราไทย 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 18:27

นิตินันท์ จันทรเดชา (แชมป์)

ชื่อจริง : นิตินันท์ จันทรเดชา
ชื่อเล่น : แชมป์
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/zhampo_sdf