ประวัติดาราดาราไทย 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:37

เบญจพล ปทุมศรีวิโรจน์ (กฤษณ์)

ชื่อจริง : เบญจพล ปทุมศรีวิโรจน์
ชื่อเล่น : กฤษณ์
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
ข้อมูลส่วนตัว :

หมอดู