ประวัติดาราดาราไทย 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:59

พิธาน องค์โฆษิต (แอม)

ชื่อจริง : พิธาน องค์โฆษิต
ชื่อเล่น : แอม
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/amp_ongkosit/
ข้อมูลส่วนตัว :

นักธุรกิจ