ประวัติดาราดาราไทย 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:56

สุพรรณี ศรีลาวัลย์ (สุพรรณี)

ชื่อจริง : สุพรรณี ศรีลาวัลย์
ชื่อเล่น : สุพรรณี
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -

tag