ประวัติดาราดาราไทย 12 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:45

บัวผัน ทังโส (บัวผัน)

ชื่อจริง : บัวผัน ทังโส
ชื่อเล่น : บัวผัน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -