ประวัติดาราดาราไทย 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:29

ลิขิต บุตรพรม (บิ๊กเอ็ม)

ชื่อจริง : ลิขิต บุตรพรม
ชื่อเล่น : บิ๊กเอ็ม
เกิดเมื่อ : วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2532
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/bigm_bigm/