ประวัติดาราดาราไทย 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 23:10

ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม)

ชื่อจริง : ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
ชื่อเล่น : แตงโม
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -