ประวัติดาราดาราไทย 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09:33

กริช ทอมมัส (กริช)

ชื่อจริง : กริช ทอมมัส
ชื่อเล่น : กริช
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -