ประวัติดาราดาราไทย 21 มิถุนายน 2558 เวลา 09:39

สมบูรณ์ ปากไฟ (สมบูรณ์)

ชื่อจริง : สมบูรณ์ ปากไฟ
ชื่อเล่น : สมบูรณ์
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -