ประวัติดาราดาราไทย 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09:33

ศุ บุญเลี้ยง (จุ้ย)

ชื่อจริง : ศุ บุญเลี้ยง
ชื่อเล่น : จุ้ย
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -