ประวัติดาราดาราไทย 6 มิถุนายน 2558 เวลา 17:20

ปลาดาว สกาวใจ (ปลาดาว)

ชื่อจริง : ปลาดาว สกาวใจ
ชื่อเล่น : ปลาดาว
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -