ประวัติดาราดาราไทย 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 00:04

ณภศศิ สุรวรรณ (มายด์)

ชื่อจริง : ณภศศิ สุรวรรณ
ชื่อเล่น : มายด์
เกิดเมื่อ : วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2534
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://instagram.com/mind_napasasi