ประวัติดาราดาราไทย 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:43

กานต์พิศชา เกตุมณี (อ้อม)

ชื่อจริง : กานต์พิศชา เกตุมณี
ชื่อเล่น : อ้อม
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -