ประวัติดาราดาราไทย 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:03

อมร ศุขพิมาย (แสน)

ชื่อจริง : อมร ศุขพิมาย
ชื่อเล่น : แสน
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -